ACADEMIA DE OPOSICIONES DOCENTES. Horario: Lunes a Viernes 10h a 13h y 17h a 20h Sábados de 10h a 13h

Borrador definitivo de la oferta pública de la Comunidad Valenciana.

El present decret entrarà en vigor l’endemà d’aparéixer publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
ANNEX I
Cos docent Nombre de places Professors d’Ensenyament Secundari 3.710 Professors Tècnics de Formació Professional 605 Professors Escoles Oficials d’Idiomes 165 Catedràtics de Música i Arts Escèniques 20 Professors de Música i Arts Escèniques 74 Professors d’Arts plàstiques i Disseny 92 TOTAL 4.666
ANNEX II
Cos docent Nombre de places Professors d’Ensenyament Secundari 200 Catedràtics d’Ensenyament Secundari 800 Inspecció Educativa 20 Catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny 15 TOTAL 1.035

Borrador definitivo de oferta pública Comunidad Valenciana

Información extraída de CCOO