ACADEMIA DE OPOSICIONES DOCENTES. Horario: Lunes a Viernes 10h a 13h y 17h a 20h Sábados de 10h a 13h

Comunidad Valenciana Ivep
 
DOGV 11/4/2017
ORDRE 15/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional.
 _____________________________________________________________________________________________