ACADEMIA DE OPOSICIONES DOCENTES. Horario: Lunes a Viernes 10h a 13h y 17h a 20h Sábados de 10h a 13h

PREVISIÒ D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ TORN LLIURE
2017 2018 2019
TOTAL LLOCS: 3533

MESTRES

EDUCACIÓ INFANTIL                                      300

LLENGUA ESTRANGERA ANGLÉS              150

EDUCACIÓ FÍSICA                                           80

MÚSICA                                                                60

AUDICIÓ I LLENGUATGE                               200

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA                          60

EDUCACIÓ PRIMARIA                                     400

 

PROFESSORS D’ENSENIANÇA SECUNDÀRIA

FILOSOFIA                                          50

LLENGUA CAST Y LITERATURA   100

GEOGRAFIA I HISTÒRIA                   120

MATEMÀTIQUES                               160

FÍSICA I QUÍMICA                              70

BIOLOGIA I GEOLOGIA                     70

DIBUIX                                                 35

FRANCÉS                                            35

ANGLÉS                                              110

MÚSICA                                                35

EDUCACIÓ FÍSICA                            50

ORIENTACIÓ EDUCATIVA              25

TECNOLOGIA                                     50

FOL                                                       35

ORGANIZACIÓ PROJECTES DE FABRICACIÓ M                      10

ORGANIZACIÓ PROJECTES DE MANT VEHICLES                  15

ASSESSORIA PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL                15

INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITARIA                                         40

HOSTALERIA I TURISME                                                                15

INFORMÀTICA                                                                                   80

LLENGUA I LLITERATURA VALENCIANA                                  80

ECONOMIA                                                                                        70

ADE                                                                                                     30

 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL                                                     25

ORGANIZACIÓ I PROJECTES DE SIST ENERGÈTIC                               15

PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRARIA                                                  15

PROCESSOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA                                       7

PROCESSOS DIAGNOSTIC CLÍNIC I PRODUCTE ORT                          10

PROCESSOS SANITARIS                                                                               8

CULTURA CLÀSSICA                                                                                      25

ORIENTACIÓ EDUCATIVA DE SPES EN ZONA                                     100

 

 

PROFESSORS TECNICS DE F.P.

CUINA I PASTISSERIA                                                                                    30

EQUIPS ELECTRÒNICS                                                                                  20

ESTETICA                                                                                                          15

FABRICACIÓ I INSTAL.LACID DE FUSTERIA 1 MOBLE                          10

INSTALLACIONS I MANT D’EQUIPS TERMICS I DE FLUIDS                 20

INSTALLACIONS ELECTROTECNIQUES                                                   30

LABORATORI                                                                                                    10

MANTENIMENT DE VEHICLES                                                                    30

MANTENIMENT DE MAQUINES                                                                   25

OPER EQUIPS D’ELABORACIO DE PRODUCT                                         10

OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA                               35

PATRONATCE I CONFECCIO                                                                        10

PERRUQUERIA                                                                                                 25

PROCEDIMENTS DIAGNÒSTIC CLINIC I ORT                                          10

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASISTENCIALS                                        25

PROCESSOS COMERCIALS                                                                         25

PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA                                            40

SERVICIS A LA COMUNITAT                                                                         30

SERVICIS DE RESTAURACIÒ                                                                       10

SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES                                          50

TÈCNIQUES PRO  IMATGE Y SO                                                                  10